תשתיות וירטואליזציה, SDDC

כל הקשור לעולם הוירטואולזציה תשתית Vmware, Hyper-v, Virtual box, KVM, נוכל לדון על ביצועים יכולות שרידות,פתרון תקלות,חלוקת נכונה, רישוי וכו...